Pravilnik o upotrebi

1. John Deere International GmbH je tvrtka registrirana u Švicarskoj čiji registrirani uredi se nalaze na adresi Rheinweg 11, CH- 8200 Schaffhausen. Generalni zastupnik za John Deere u Republici Hrvatskoj je Novocommerce d.o.o. Osijek, Jablanova 16, registrirana u Republici Hrvatskoj.

  2. John Deere - ova šema zelene i žute boje, simbol jelena u skoku i John Deere zaštitni su znaci Deere & Company.  

3. Autorsko pravo Deere & Company i Novocommerce d.o.o.. Sva prava su pridržana. Deere & Company i Novocommerce d.o.o. zadržavaju vlasništvo nad svim pravima, naslovima i interesima u svim autorskim pravima u svim dokumentima, tekstovima, slikama i softwareu koji pripadaju Deere & Company i Novocommerce d.o.o..

4. Pojedincima je dozvoljeno da elektronskim putem kopiraju materijal objavljen na ovom web sjedištu i da vrše ispis samo u svrhu osobnog informiranja pod uvjetom da se i informacija o autorskim pravima i dopuštenje na kopijama nalaze i pod uvjetom da nisu vršene nikakve izmjene materijala. Novocommerce d.o.o. ima pravo kopirati elektronskim putem materijal objavljen na ovoj stranici i vršiti ispis za svoje kupce i potencijalne kupce, pod uvjetom da se na kopijama nalazi informacija o autorskim pravima i dopuštenje te pod uvjetom da nisu vršene nikakve izmjene materijala.

5. Nije dozvoljeno prenošenje datoteka sa ovog web sjedišta i bilo kakvih modificiranih verzija bez izričite pisane suglasnosti i dozvole Novocommerce d.o.o., a uz suglasnost Deere & Company.

6. Nije dozvoljeno napraviti kopiju ovog web sjedišta.

7. Prenošenje materijala sa ovog web sjedišta neće biti protumačeno kao garancija prava na bilo koji patent, autorsko pravo ili zaštićeni znak koji je vlasništvo ili je pod kontrolom Deere & Company i Novocommerce d.o.o., osim ako to nije izričito navedeno na ovom web sjedištu.

8. Novocommerce d.o.o. možete poslati komentare, pitanja, prijedloge ili ideje vezano za ovo web sjedište. Ukoliko to učinite, suglasni ste sa tim da takva informacija poslana Novocommerce-u d.o.o. nije povjerljiva, pa s toga Novocommerce d.o.o. nije obavezan da tu informaciju drži u tajnosti i da nije obavezan da odgovori. Novocommerce d.o.o. biti će slobodan da upotrijebi informaciju koju ste poslali u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na unapređivanje, osmišljavanje i marketing web sjedišta na osnovu takve informacije. Novocommerce d.o.o. također može reproducirati, objaviti i distribuirati informaciju bez ograničenja.

9. Ovo web sjedište je postavljeno prije svega za korištenje od strane Novocommerce d.o.o., kupaca i potencijalnih kupaca. Moguće je da neće sve web stranice ili usluge na koje se ove odredbe odnose biti na raspolaganju, te Novocommerce d.o.o. može mijenjati web stranice i usluge opisane na ovom web sjedištu u bilo koje vrijeme. Na ovom web sjedištu moguće je naći nepreciznosti i informacije koje na ovom web sjedištu mogu biti periodično mijenjane. Provjerite informacije kod Novocommerce d.o.o. prije nego što informaciju na web sjedištu shvatite kao konačnu.

10. Informacije na ovom web sjedištu dane su „kao što je“ bez ikakve garancije, izričite ili izvedene. Novocommerce d.o.o. neće imati nikakvu odgovornost za greške i propuste na ovom web sjedištu.

11. Na odredbe navedene na ovom Web sjedištu primenjivat će se zakonske odredbe Republike Hrvatske, a nadležan je sud u Osijeku.

Novocommerce International d.o.o. za trgovinu i usluge
Jablanova 16
31000 Osijek
Hrvatska/Croatia
Tel. 031/ 297-341
Fax. 031/ 297-337

email: info@novocommerce.hr

web: www.novocommerce.hr